You are here

Home

De parochie

 

 

 

Vzw Parochiale Werken Tuilt


Heeft als doel het ontwikkelen van allerlei activiteiten van sociale, culturele en financiële aard ten voordele van de inwoners en de verenigingen van Tuilt. De belangrijkste doelstelling is het gratis ter beschikking stellen van vergaderzalen aan de Tuiltse verenigingen voor hun vergaderingen en ledenfeesten. 
Voorzitter : Rudi Martens, Zolderse Kiezel 59  011/255285
Secretaris: Willy Vanbrabant, Pelgrimlaan 59, 011/250076
Schatbewaarder: Raf Borgers, Meybroekstraat 35, Kermt  0479/417994
 

 

Feestcomité


Het feestcomité vergadert maandelijks en organiseert de parochiale evenementen. Begin januari is er een nieuwjaarsreceptie waar alle Tuiltenaren welkom zijn. In augustus worden gedurende 2 weekends feestelijkheden georganiseerd, ‘Tuilt Feest’ met de jaarlijkse vierkamp, barbecue, beachvolleytornooi en ….. als hoogtepunten ’Tuilt Live’ en de shownamiddag. In november wordt een blitse Sinterklaasshow uitgewerkt voor de jonge Tuiltenaren.
Voorzitter: Rudi Martens
 

 

Parochiaal Comité


Het parochiaal comité vergadert tweemaandelijks en is samengesteld uit de voorzitters en voorzitsters van de Tuiltse verenigingen en leden van het Dagelijks Bestuur van de vzw. Dit comité is enerzijds een overlegplatform waar de voorzitters en voorzitsters van de verscheidene Tuiltse verenigingen hun programma en de data van de samenkomsten van hun verenigingen op mekaar kunnen afstemmen. Anderzijds fungeert dit comité ook als adviesraad voor de beslissingen die genomen dienen te worden door de bestuursleden van de vzw.
Voorzitter: Rudi Martens
:

Technische ploeg


De technische ploeg zorgt voor het onderhoud en de herstellingen aan de accommodatie. De medewerkers zorgen ervoor dat alle materialen klaarstaan die aangevraagd zijn door de huurders voor hun vergaderingen, feesten, restaurantdagen, … Na elke activiteit worden door hen de materialen weer opgeruimd, het verbruik geteld, ….
Medewerkers
 

 

 


De parochie Sint-Jozef TUILT

 


PASTOOR


Janssen Gerard
Abdissenstraat 1 /2.03
3510 Kermt
011 48 72 41
janssen.gerard@skynet.be 
 


WEEKENDVIERINGEN

Sint-Jozefskerk Tuilt: zondag om 10u45

Andere weekendvieringen in onze regio

Kermt : zondag om 9u30

Spalbeek : zaterdag om 17u45

Stokrooie : zaterdag om 19u00
 


SECRETARIAAT HASSELT-WEST


Diestersteenweg 202
3510 Kermt
011/252856
Permanentie: maandag van 18u00 tot 20u00; woensdag van 9u00 tot 11u30

 


KOSTER


Martens Guido
Zolderse Kiezel 103
011 87 33 22
guido.martens@gmail.com

 

PAROCHIETEAM


Smeets Bert Beemdenstraat 8 3510 Kermt
smeetsrobert@hotmail.com
011/250773

Roosen Yo Beemdenstraat 8 3510 Kermt
yoroosen@hotmail.com
011/250773

Roosen Freddy Tulpenlaan 12 3510 Kermt
alfred.roosen@telenet.be
011/250917 

Thoelen Simonne Holrakkersstraat 177 3510 Kermt
jos.diepvens@telenet.be
0499/417338

Truyers Roos Drakerstraat 20
roostruyers@hotmail.com
0498/869008

Vangeel Hilda Sint Jozefsplein 19 
hildavangeel@hotmail.com
011/251431

 

KERKFABRIEK SINT-JOZEF TUILT

V. Smolders Yvan
Sint-Jozefsplein 7
011/871167
yvan.smolders7@gmail.com


S. Jorissen Erik
H.Eyckmansstraat 49
011/250593
erik.jorissen@telenet.be


P. Martens Guido
Zoldersekiezel 103
011/873322
guido.martens@gmail.com


Heyligen André
Kerselarenstraat 20 3510 Kermt
011/254043
andreheyligen@skynet.be


Neven Marianne
Beyenstraat 84
0476.712474
marianne_neven@hotmail.com

 


VERANTWOORDELIJKEN


BEGRAFENISSEN : Vangeel Hilda : 011/251431 Yo Roosen : 0496.430986
VORMSEL : Yo Roosen : 0496.430986
EERSTE COMMUNIE : Roos Truyers : 0498.869008
MISITENTIES : Vangeel Hilda : 011/251431 Sint Jozefsplein 19 3511 Tuilt
GEZINSVIERINGEN: Roos Truyers   0498.869008

 

ZANGKOOR

Marijke Hiemeleers, Zolderse Kiezel, 55
011/255285
hiemeleers.marijke@hotmail.com

 

60 jaar Sint-Jozefskerk Tuilt

Tuilt was enerzijds sinds onheuglijke tijd in twee parochiale gemeenschappen gesplitst. Enkele gezinnen waren aangewezen op de parochie Kuringen, maar de overgrote meerderheid behoorde tot de parochie Kermt.

Anderzijds maakte Tuilt deel uit van de gemeente Kuringen. Bij geboorte, huwelijk of sterfgeval moesten de meeste inwoners van Tuilt telkens vele kilometers te voet afleggen. Eerst moesten ze naar het gemeentehuis van Kuringen voor de aangifte bij de burgerlijke stand en daarna naar de kerk van Kermt om aan de christelijke verplichtingen te voldoen.

Samen met de toenemende bevolking, groeide het idee voor – en de nood aan – een zelfstandige parochie. Henri Eyckmans en Frans Buntinx gingen in 1936 met een verzoekschrift bij de bewoners langs en bezorgden deze petitie tevergeefs aan het bisdom Luik. 

Na de Tweede Wereldoorlog gingen Henri Eyckmans, Frans Buntinx en Guillaume Leers opnieuw aankloppen bij verschillende instanties. Pas in mei 1954, na jaren ijveren en lobbyen, gaf het bisdom Luik de toestemming om een kerk te bouwen. De werken gingen van start op kermismaandag in 1955.

“Eindelijk op 18 december 1955 werd de kerk gewijd. De eigenlijke feestmis, die de stichting van de parochie bezegelde werd opgedragen door Mgr. Malmedier in de kerstnacht van 1955, het feest van de geboorte van Jezus en voor de Tuiltenaren tevens het feest van de nieuwgeboren parochie”.

Dertig jaar later kon onder impuls van pastoor Jos Claes en met vele anonieme giften in juni 1986 de toren en de klokken langs de kerk worden ingewijd.

Nadien kwam het idee om het kerkgebouw, dat zeer soliede en waardevol is, aan te passen aan de vernieuwde liturgie. Begin jaren 90 werd de kerk beter toegankelijk gemaakt, het altaar korter bij de gelovigen gebracht, de elektrische leidingen en de verlichting vernieuwd, de plastieken plafondbekleding vervangen en ruimte gecreëerd voor een nieuw doopvont en een devotiebeeld. Dankzij de vrijgevigheid van de parochianen werd er een nieuw orgel aangekocht en hebben vrijwilligers de zitbanken aangepast en herschilderd.

Ten slotte werden in 1992 nieuwe aluminiumramen met glas aangebracht en werd een nieuw leien dak geplaatst. Het laatste orgelpunt van de renovatie was het plaatsen van glasramen in 1996. 

In 2014 was de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe. Er werd dan ook van die gelegenheid gebruik gemaakt om over te schakelen op gas.

Dag op dag, 60 jaar later, nodigen we iedereen uit om op kerstnacht 24 december 2015 om 22u30 in onze Sint-Jozefskerk te Tuilt het feest van de geboorte van Jezus te vieren en de eerste eucharistieviering in onze kerk te herdenken.

Parochie- en kerkraad Tuilt

Vraagje: mensen die nog foto’s hebben van die gelegenheid, of van de bouw van de kerk, of foto’s van activiteiten in de parochie (processie, verenigingsleven enz.) wordt gevraagd of we ze even mogen lenen om ze te scannen. Men krijgt ze daarna terug. Gelieve je naam achter op de foto te zetten. Je mag de foto’s binnenbrengen bij Hilda Vangeel, St. Jozefsplein 19 in Tuilt. 011/25 14 31 hildavangeel@hotmail.com