You are here

Home

Samana

Je kent ons wellicht nog als Ziekenzorg, maar de naam Ziekenzorg is veranderd in Samana. Samen met onze vrijwilligers en losse medewerkers blijven we onze werking met evenveel overtuiging voortzetten.

Voor vele zieken, oudere mensen en hun gezin is het contact met de buitenwereld na verloop van tijd vaak beperkt en draait gans hun doen en laten rond het ziek-zijn en het zorg-dragen. Een ontmoeting met vrienden, buren, lotgenoten of een keer de zinnen op iets anders zetten, dat kan echt deugd doen. Vrijwilligers van Samana willen daar op verschillende manieren hun steentje toe bijdragen: - met bezoek aan huis : bij mensen die dat wensen. Met momenten van ontmoeting in groep : vooral ontspannend samenkomen. 2 keer per jaar een halve-daguitstap met een liftbus.

Enkele veel gestelde vragen :

Is Samana er voor iedereen die ziek is ? Samana richt zich tot mensen die langdurig ziek zijn of die omwille van hun aandoening beperkt worden in hun doen en laten. De beslissing om lid te worden ligt bij jou.

Moet je een bepaalde leeftijd hebben om erbij te mogen ? Voor wie ziek is speelt leeftijd geen enkele rol. Vanaf 78 jaar mag men ook lid worden, omdat de kans op beperkingen dan toeneemt.
Moet er lidgeld betaald worden? Neen. Wij houden onze werking leefbaar dankzij onze tombola, steun van sympathisanten en van de eigen provinciale Samanavereniging.
Wat maakt Samana zo anders? We hebben activiteiten met een haalbaar programma, steeds behulpzame bestuursleden, bij uitstappen altijd een liftbus enz. Nog vragen? klik op onderstaande link.

www.Samana.beHeb je interesse om vrijwilliger te worden? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie met onze voorzitster Monique, zie onder. Van harte welkom!

Het dagelijks bestuur :

Voorzitster: Monique Werckx, Roverstraat, 59 Tel. 011 25 52 59 - G.S.M. 0473 51 32 41

Ondervoorzitster: Magda Jans Zolderse kiezel, 7 Tel. 011 25 02 61


Penningmeester: Vera Welis Roverstraat, 70 G.S.M. 0477 79 41 25

Verantwoordelijke zieken: Hilda Vangeel St.-Jozefsplein,19 Tel. 011 25 14 31 - G.S.M 0478 73 86 38Samana jaarprogramma 2018

Dinsdag 20 februari
Gezellig samenzijn,
Kienen, kaarten, rummikub
of gewoon babbelen.

Dinsdag 20 maart
Kiennamiddag

Woensdag 4 april
Paasfeest

Bedevaart: 12 mei
Scherpenheuvel
samen met de federatie.

Uitstap: 19Juni
Revalidatie centrum Herk-de- Stad

Augustus: Wandeling
nog te bepalen.

September: vorming
datum en onderwerp nog te bepalen

Dag V/d chronisch Zieke Mensen
Zondag 14 oktober.

November: op bezoek bij Martens
Kerstsfeer: datum nog te bepalen.

woensdag 19 december:
Kerstfeest.